ОХОРОНА ПРИРОДИ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Екологічна небезпека, що сформувалася за останні десятиріччя, трансформувалася в одну з семи найбільших погроз національній безпеці України. У прийнятому Законі «О охороні навколишнього природного середовища» вказано, що територія України є зоною екологічного лиха.

Шахта як під час функціонування, так і після припинення здобичі залишається техногенно небезпечним об'єктом. Тому шахтній території необхідно привласнювати особливий статус зони надзвичайних екологічних ситуацій. Ліквідацію екологічних наслідків, що виходять за рамки окремого об'єкту, регіону і галузі, необхідно розглядувати як високопріоритетну проблему загальнодержавного значення.

Джерелом шкідливих викидів в атмосферу на майданчиках шахти є: котельна на центральній промплощадці, на майданчиках вентиляційних стовбурів і на майданчику ОХОРОНА ПРИРОДИ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА очисних споруд, а також аспіраціонні установки на центральній промплощадці, що викидають через трубу золу, сірчистий ангідрид, оксиди азоту і вуглецю і пил.

Існує на майданчику котельна, обладнана чотирма казанами ДКВР-20-13, тепловиробничістю кожного 12,1 Гкал/год., викидає в атмосферу шкідливі речовини через димар заввишки 60 м і діаметром 2,1 м. Згідно розрахунку розсіювання в атмосфері пилу і сірчистого ангідриду з димаря котельної на 4 казани ДКВР-20-13, максимальні приземні концентрації викидів золи і сірчистого андигрида від цієї котельної відповідно складають 0,208 міліграм/м і 0,272 міліграм/м .

Джерелом шкідливих викидів в атмосферу на майданчику очисних споруд є та, що знаходиться в експлуатації котельна з двома казанами «УНІВЕРСАЛ ОХОРОНА ПРИРОДИ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА-БМ». Розсіювання шкідливих викидів проводиться диамарем заввишки 20 м.

З метою зменшення шкідливого впливу на повітряний басейн, на всіх промислових майданчиках шахти передбачається озеленення всіх вільних від забудови ділянок шляхом посадки дерев, чагарників і посіву трав.

З метою збереження породного шару на ділянках будівництва передбачаються заходи щодо рекультивації земель.

До початку будівництва об'єктів, для яких потрібне постійне відведення земельних ділянок, проводиться зняття рослинного шару, який використовується для підвищення родючості малопродуктивних сільськогосподарських угідь і для благоустрою проммайданчиках шахти.

Після закінчення будівництва проводиться зворотна засипка котлованів і траншей спочатку підстилаючим грунтом, а потім рослинним шаром. На цих ділянках виконується комплекс агротехнічних заходів щодо приведення ОХОРОНА ПРИРОДИ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ділянок тимчасового відведення в стан, придатний для сільськогосподарського використання. Надлишки грунту і будівельне сміття вивозяться.

Шахтні води і виробничі стоки після промивання фільтру, миття взуття, полови, пром. вентиляція і гасіння шлаків в котельній прямують в резервуар насосної станції, що перекачує води в мул відсік ставка балки Березової. Освітлені в ставку і очищені на надшвидкісних фільтрах води прямують для повторного використання в оборотний цикл. Таким чином, скидання шахтних вод у водоймища не передбачається.

Центральна промплощадка шахти обладнана системою хоз. побутової каналізації і санітарними вузлами.Для створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов на шахті використовується комплекс хоз. питного і технічного водопостачання ОХОРОНА ПРИРОДИ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, також каналізація промислових і хоз. фекальних стоків.

При складуванні породи у відвалі передбачається проведення профілактичних заходів проти самозагорання відвальної маси, пыле- і газоутворення.

Складування породи проводиться шарами завтовшки 1,0 м з подальшим розрівнюванням бульдозерами і ущільненням катками. Одночасно з відсипанням породи проводиться покриття бічних поверхонь відвала шаром інертного матеріалу. Після відсипання кожного ярусу його поверхня також покривається шаром інертного матеріалу. Після досягнення проектної висоти - 60,0 м і припинення експлуатації поверхня відвала покривається шаром рослинного грунту і озеленюється. Планується провести профілактику самозагорання порідного відвала.


documentajejmqb.html
documentajejuaj.html
documentajekbkr.html
documentajekiuz.html
documentajekqfh.html
Документ ОХОРОНА ПРИРОДИ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА